KURULUŞ

1980’lerin Türkiye’sine bakıldığında işletmelerin iç denetim mekanizmalarının ancak bankacılık ve çeşitli kamu kurumlarında, çok sınırlı mevzuat ile faaliyette bulunan teftiş kurulları aracılığıyla yürütüldüğünü ifade etmek mümkündür. Bu bağlamda bankacılık mevzuatında yalnızca “bankaların yeteri kadar müfettiş çalıştırması” ifadesi ile vücut bulan çok yetersiz bir yasal düzenleme bulunuyordu. Bunun da etkisiyle bankalar da standart olmayan, çok farklı uygulamalar gelişmişti. Bu nedenle bankacılık sektöründe geleneklerine sıkı sıkıya bağlı, değişimlere adapte olmakta güçlük çeken bir iç denetim örgüsü bulunuyordu. Bankacılık dışındaki diğer sektörlerde ise herhangi bir düzenlemeden dahi bahsetmek mümkün değildi. Bu çerçevede iç denetim uygulamaları standart olmayan uygulamalar şeklinde karşımıza çıkıyordu.

Fakat ülkemizde uygulanan uluslararası dünyaya entegrasyon çabalarının yansımaları olan bir çok gelişmenin de etkisiyle başta bankacılık ve kamu sektörü olmak üzere mevcut denetim mekanizmaları yeterli gelmiyordu.  Bunun yanısıra dünyada çeşitli ülke ve şirket krizlerinin etkisi iç denetimin uluslararası standartlarda yapılması ihtiyacını gün geçtikçe hissettiriyordu.

İşte bu ortamda 14 Aralık 1994 tarihinde Çırağan Sarayı’nda yapılan bir toplantı Türkiye’de iç denetimin uluslararası standartlarda yapılmasına yönelik büyük değişimin belki de en önemli dönüm noktalarından birisi oluyordu.

Bir bankanın Teftiş Kurulu Başkanı olan Ali Kamil Uzun, yine bir başka bankanın Teftiş Kurulu Başkanı Ersin Güneralp ile onun yardımcıları Sinan Tanakol ve Hüseyin Karaçalı ile aynı bankanın İtalyan kökenli üst düzey yöneticisi Bay Carmelich, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (The Institue of Internal Auditors-IIA)'nün Batı Avrupa Direktörü Giovanni Grossi ile Türkiye’de iç denetim alanında mesleki bir girişimin nasıl başlatılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuyorlardı. Hedefleri, Türkiye’de uluslararası standartlarda mesleki gelişim ve paylaşım platformu oluşturmak, meslekleri ile ilgili değişimi ve geleceği yönetmek için meslektaşlarının ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki örgütlenmesini sağlamaktı. Bay Grossi, dernek kurma çalışmaları konusunda Türkiyeli meslektaşlarına tavsiyelerini aktarıyordu. Daha sonraki gelişmeler dikkate alındığında gerçekten de bu görüşme Türkiye’de modern iç denetim üzerine mesleki örgütlenmenin başlaması konusunda önemli bir dönüm noktası idi. İç denetim mesleğinin meslek örgütü olacak Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün (TİDE) kuruluşu için ilk adım böylece atılmış oluyordu.

Böylece mesleğin 4 profesyoneli ile başlayan girişim, 19 Eylül 1995 yılında Ali Kamil Uzun’un Başkanlığında 47 kurucu üyenin gayretiyle, İç Denetim Enstitüsü (İDE) isminde bir meslek örgütüne dönüştü.

2 Ekim 1995 tarihinde İstanbul'da Dedeman Oteli’nde, Türkiye’de ilk Uluslararası İç Denetim Sempozyumu'nu gerçekleştirildi ve enstitünün kuruluşu tüm meslektaşlar ile paylaşıldı. Sempozyuma 300'ün üzerinde meslektaşımızın katılması atılan adımların ve derneğin kurulmasının önemli bir ihtiyacı karşıladığını açıkça gösteriyordu.

Kurucu Üyeler
Kuruluş Belgeleri
Fotoğraflar
Basında TİDE’nin Kuruluşu

KURULUŞ

Kuruluş

ÖDÜLLERİMİZ

IMAP PR